MAGAZÍN OKO inzertní noviny

Přejít na obsah
LOGO MAGAZÍN OKO
www.oko24.cz
Aktuální vydání
Aktuální vydání
2022
MAGAZÍN OKO -  PLÁN VYDÁNÍ

číslo vydáníměsíctématická přílohavychází
od
uzávěrkaAKTUÁLNÍ INFORMACE
k vydání
I/2022
Leden
----------
nevychází
nevychází
----------
II/2022ÚnorŠKOLY - kam dál?1. 2.20. 1.
III/2022
Březen
STAVÍME - BYDLÍME
1. 3.17. 2.

IV/2022
Duben
----------
5. 4.24. 3.

V/2022
Květen
ZDRAVÍ & KRÁSA3. 5.21. 4.

VI/2022
Červen
----------
31. 5.19. 5.

VII/2022
Červenec
----------
3. 7.23. 6.

VIII/2022
Srpen
----------
nevychází
nevychází
----------
IX/2022
Září
STAVÍME - BYDLÍME
30. 8.18. 8.

X/2022
Říjen
ZDRAVÍ & KRÁSA
4. 10.22. 9.

XI/2022
Listopad
----------
1. 11.20. 10.
XII/2022
Prosinec
----------
29. 11.16. 11.
Poznámka: Jedná se o plánovaný kalendář. Skutečný tisk a distribuce jsou závislé na tiskárně
a distributorovi. Případné změny budou uveřejněny na www.magazinoko.cz. V případě posunu termínu
o více než 8 dní budou inzerenti s podanou objednávkou a prezentací, jejíž význam je časově
a významově fixován před datem skutečného vydání, informováni telefonicky, faxem nebo emailem
pro změnu prezentace. Inzerce se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Jejich aktuální verze
je na www.magazinoko.cz. Tematické přílohy jsou tvořeny vnitřními stranami.
Návrat na obsah